Doula effekten

Uafhængige videnskabelige studier viser entydigt mange positive effekter ved at have en doula, som man kender og er tryg ved under fødslen. 

Man taler om den såkaldte doula-effekt, som blandt andet inkluderer:

 • Større tilfredshed og glæde hos hele familien efter fødslen, uanset fødslens forløb
 • Reduceret behov for igangsættelse
 • Kortere fødselsforløb
 • Lavere risiko for indgreb under fødslen
 • Mindre oplevelse af smerte under fødslen
 • Mindre behov for medicinsk smertelindring
 • Færre kejsersnit
 • Højere Apgar-score hos de nyfødte, som er et mål for den generelle sundhedstilstand efter fødslen
 • Øger ammeraten efter fødslen
 • Øger ammeraten efter 6 uger
 • Særligt den løbende og tætte kommunikation mellem familie og doula øger moderens tro på egne evner og hendes velvære, hvilket giver moderen større indflydelse på sin egen fødslen​​

Ønsker du at læse mere om doula effekten og de mange fordele ved at have en doula som jeres vidne og rejsekammerat, så har jeg samlet et udpluk af artikler og resumer om emnet til højre.

Forskning, abstracts og fagartikler: