Hvad er en Doula?​

 

Doula ikke er en beskyttet titel, såsom fysioterapeut eller jordemoder. Derfor kan definitionen af en doula, og det den enkelte doula tilbyder varierer bredt. Ordet doula, er af græsk oprindelse og blev anvendt første gang i 1973 i bogen ‘The Tender gift’ skrevet af den medicinsk antropolog og forgangskvinde inden for amning og ikke-medicinsk fødselshjælp, Dana Raphael.

 

En doula kan sidestilles med det man tidligere kendte som fødekoner.

Kvinder i vores nære miljø, som blev hidkaldt når en fødsel var forestående og hvis fornemmeste opgave var at give omsorg, støtte, nærhed og tryghed for den kommende mor under fødslen og i den første barselstid.

 

’Den vigtigste og bedst dokumenterede naturlige smertebehandling er tilstedeværelsen af en professionel person, en doula. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne. (Ugeskrift for læger, april 2005)

 

 

For mig er en doula en garanti for tid til dig, tryghed og omsorg.

Som doula ser jeg mig selv som et vidne, der støtter og anerkender dig under graviditet og fødslen, og ind i moderskabet uanset hvilken vej du vælger at gå. Med mig som doula får I som familie kontinuerlig støtte af et varmt og empatisk menneske. I vil blive fysisk, psykisk, sjæleligt og informativt forberedt udfra jeres erfaringer og behov, uden bagvedliggende procedurer og agendaer.
I vil blive mødt som dem I er, og være omgivet af omsorg og tillid, der sætter jeres behov i centrum og giver jer styrke og selvtillid til at tage ejerskab over jeres fødsel. Jeg er doula er for alle kvinder. Uanset hvor mange gange du har født, hvor du ønsker at føde og hvordan du føder dit barn.